Khi đầu đít lô câm đánh con gì?

Trên bài viết Khi đầu đít lô câm đánh con gì?